|

شرايط ثبت نام در دوره حفظ مهد قرآن و عترت استان آذربايجان شرقي

    
 

                                                     

 

 

        


 اتمام حفظ كل حفاظ مقاطع ابتدائي و راهنمائي ودبيرستان درحال تحصيل درمدت 4 سال خواهد بود   .